What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Analitikos ir dirbtinio intelekto (AI) sprendimai verslui

Analitikos sprendimai valstybinėms institucijoms

Prašymų/paraiškų/ bylų valdymo duomenų analitika, skirta spartinti duomenų apdorojimo automatizavimą, valdymo ir vizualizacijos tobulinimą.

Sprendimas bus naudingas

Bet kuriai valstybininei ar savivaldybės institucijai, kuri susiduria su iššūkiais apdorodama gaunamus prašymus, kai reikia operatyviai priimti sprendimus remiantis esamais duomenimis, tuo pačiu išlaikant kontrolės ir gero valdymo principus.

Nauda veiklai

Galimybė atlikti užduotis greičiau ir saugiau, nukreipti darbuotojus į sudėtingesnes užduotis, suteikti naujos kartos vizualizaciją Jūsų sistemos vartotojams, tuo pačiu išlaikant griežtą saugumą, kontrolę ir atskaitomybę.

Kliento pavyzdys

Klientas – Nacionalinė agentūra, dirbanti su asmenų ir įmonių prašymais, skundais ir leidimais. Vidaus procesų (prašymų, skundų ir leidimų) stebėjimas ir kontrolė kėlė problemų. Nacionalinė agentūra, norėdama sekti procesus ir jų būklę, įdiegė vizualizuotą (dashboard) ataskaitų stebėjimą joje pateikiant informacijos suvestinių formas. Tai leido stebėti procesus ir laiku derinti darbo užduotis su turimais ištekliais. Taip pat buvo sukurtas paraiškos ar leidimo rizikos įvertinimo modelis, kuris leido palengvinti ir pagreitinti prašymų ir leidimų apdorojimo procesus.

Sprendimas apima

Mūsų ekspertai padės įvertinti esamą situaciją ir prioritetus, taip pat nustatyti sritis,kuriose svarbūs procesų patobulinimai gali būti įgyvendintii greitai. Paruoš programinės įrangos pasiūlymą ir diegimo planą, apimantį duomenų ir pranešimo šaltinių integraciją.

Susisiekite su mumis
Inga Cibulskaite
Inga Cibulskaite

Business Development Manager - Baltic

Leons Mednis
Leons Mednis

Analytics Consultant - Baltic

kita naudinga informacija

Preliminari projekto trukmė: 4 – 40 savaičių

Preliminarūs kaštai:  2 000 – 80 000 EUR

Trukmė ir kaina priklauso nuo kliento poreikių.

Susisiekite su mumis